eip2.shinefar.com.tw   您尚未登入!


 
1.山發營造官網 www.shinefar.com.tw
2.電子郵件 WebMail    [郵件操作說明V4]    [同仁郵件帳號]
3.物業停車場
4.會議檔案區
5.人事總務規章
6.外點考勤查詢
7.外點考勤查詢-主任
7.ISO-9001文件查詢
8.ISO-45001文件查詢
9.居家上班-網路打卡
T.電話分機表
    資訊專案 Your IP : 35.172.217.174