eip2.shinefar.com.tw   您尚未登入!


 
1.山發營造官網 www.shinefar.com.tw
2.山發營造EIP (請先登入eip2)
3.山發營造ERP (請先登入eip2)
4.電子郵件 WebMail    [郵件操作說明V4]    [同仁郵件帳號]
5.物業停車場
6.會議檔案區
7.人事總務規章
8.ISO-9001文件查詢
9.ISO-45001文件查詢

11.外點考勤查詢 查詢-主任 12.工地出勤月表查詢 13.轉呈記錄追蹤(測試) 14.設備保管記錄-檔案上傳區 15.工地文件-檔案上傳區 16.私車公用-油貼申請&簽核 17.中油捷利卡-查詢
21.ERP小包計價明細表 結轉關帳 / 結轉還原
31.未簽核統計表(超過一日) 32.未簽核統計表(超過七日) 41.電腦報修
T1.電話分機表 X1.個人資料
    資訊專案 Your IP : 44.192.20.240