eip2.shinefar.com.tw   您尚未登入!


 
1.山發營造官網 www.shinefar.com.tw
2.山發營造EIP (請先登入eip2)
3.山發營造ERP (請先登入eip2)
4.電子郵件 WebMail    [郵件操作說明V4]    [同仁郵件帳號]
5.物業停車場
6.會議檔案區
7.人事總務規章

11.外點考勤查詢 12.外點考勤查詢-主任 13.工地出勤月表查詢 14.ISO-9001文件查詢 15.ISO-45001文件查詢 16.轉呈記錄追蹤(測試) 17.設備保管記錄-檔案上傳區 18.工地文件-檔案上傳區 19.居家上班-網路打卡
21.16.ERP小包計價明細表 22.17.ERP小包計價結轉關帳 23.18.ERP小包計價結轉還原
31.未簽核統計表(超過一日) 32.未簽核統計表(超過七日) 41.電腦報修
T1.電話分機表 X1.個人資料
    資訊專案 Your IP : 3.238.180.174